AKTUALNOŚCIŻyczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

KEN


Niezłomny w walce z Komuną z Dobrzejewic...

sulecki
7 października 2014 roku o godz. 12.00, na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego "Gliwice", przy ul. Bojkowskiej 37, przedstawiciele władz Polski odsłonią tablicę poświęconą Władysławowi Suleckiemu - mężczyźnie urodzonemu w 1931 roku w Dobrzejewicach, bohaterowi Polski, człowiekowi, który w latach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej podjął nierówną walkę z komunistycznym zniewoleniem.

Był to człowiek, który podczas II wojny światowej uczestniczył w ruchu oporu na północnym Mazowszu, a od 1977 r. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, a następnie Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. Był także członkiem redakcji pisma "Robotnik" oraz współzałożycielem- pierwszych w powojennej Polsce, powstałych w 1978 r., Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska. Pracował jako górnik. Za swoje przekonania, wraz ze swoją najbliższą rodziną był wielokrotnie zatrzymywany, bity, brutalnie szykanowany i zastraszany przez Służbę Bezpieczeństwa., a w 1979 r. został zmuszony do opuszczenia Polski. Zmarł w 2004 r. w Hagen (Niemcy).


Razem z Erasmusem+ uczymy się tolerancji.
Nowy projekt międzynarodowy w ZS w Dobrzejewicach.

ERASMUS
W latach 2014-2017 Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego będzie realizowało międzynarodowy projekt No Enemies Violence - Equal Rights (NEVER) w ramach programu Erasmus+. Projekt ten jest finansowany przez Komisję Europejską. Gimnazjaliści i nauczyciele z naszej szkoły będą współpracować z uczniami i pedagogami z Portugalii, Włoch, Turcji, Czech i Słowacji.

Projekt podejmuje wiele istotnych zagadnień związanych z życiem we współczesnym świecie. Jedną z głównych cech kultury europejskiej jest pluralizm, który inaczej można nazwać - wielością w jedności. Zadaniem projektu jest rozwój metod, które budują postawy otwartości i tolerancji dla różnic w szerokim rozumieniu (wynikających z kultury, religii, statusu majątkowego, niepełnosprawności, płci, podeszłego wieku), aby przeciwdziałać uprzedzeniom, ksenofobii. Ujednolicenie wzorców kulturowych często powoduje strach przed "obcymi", "innymi" - z powodu koloru skóry, języka czy odmiennych zwyczajów. Oznacza to także lęk przed utratą naszej tożsamości i tradycji. Taki lęk jest wzmocniony przez wiele uprzedzeń, stereotypów.

Celem projektu jest budowanie dialogu między różnymi grupami i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki. Brak otwartości w środowisku szkolnym prowadzi do: redukcji kreatywności młodych ludzi, tłumienia indywidualności, buduje atmosferę zagrożenia, rodzi agresywne zachowania. Uczestnicy projektu rozwijać będą takie wartości jak: empatia, tolerancja, odpowiedzialność za siebie i innych.

Udział w projekcie pomoże także rozwijać inne umiejętności, które są istotne w dzisiejszym świecie: znajomość języka angielskiego i nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Spotkanie innej kultury i zrozumienie to nie jest do końca możliwe, bez możliwości komunikacji. Najlepszą metodą nauki języka obcego jest możliwość wykorzystania go w praktyce, w rzeczywistych sytuacjach i kontekstach. Projekt daje uczestnikom takie właśnie możliwości.


Wizyta uczestników Projektu Comenius w Dobrzejewicach

28052013

Zdjęcia z pobytu uczestników Projektu Comenius w Dobrzejewicach
Filmik z pobytu uczestników Projektu Comenius
Uczestnicy programu COMENIUS w Urzędzie Marszałkowskim

Jak samodzielnie zrobić włoskie tiramisu? Jak nauczyć się tradycyjnego tańca tureckiego? Jak śpiewać francuski "cup song"? Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak zmontować kondensatory? Jak ozdobić artystycznie paznokcie? Dla specjalistów z każdej z tych dziedzin to prosta sprawa, natomiast dla nas, laików, wyzwanie. Jednak, jak się okazało, uczniowie z siedmiu krajów (Turcja, Włochy, Francja, Łotwa, Rumunia, Grecja i Polska) biorący udział w projekcie "Learn to Learn! Develop Your Autonomy in Learning!" w ramach programu Comenius, mają takie umiejętności. Mieli oni możliwość podzielić się nimi podczas wizyty w Polsce, w Dobrzejewicach.

W dniach 22-27 września 2014 czterdziestoosobowa grupa uczniów wraz ze swoimi nauczycielami z siedmiu szkół partnerskich spotkała się w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Gimnazjum i LO im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach. Ten czas był poświęcony głównym celom projektu, a więc przede wszystkim rozwijaniu kompetencji językowych - jako, że podczas spotkań porozumiewamy się językiem angielskim - a także rozszerzeniu autonomii i motywacji uczniów w procesie uczenia się. Dzięki tutorialom - krótkim filmikom - stworzonym przez uczniów mieliśmy możliwość przekonać się, jak bardzo uzdolnionych uczniów mamy i jak wiele mają oni do przekazania nam, nauczycielom, i sobie nawzajem.

Nasi uczniowie gościli uczniów zagranicznych w swoich domach - była to okazja dla całych rodzin, żeby podszkolić umiejętności językowe, a jednocześnie poznać osoby, ich zwyczaje, sposób bycia i kulturę, z innych krajów.

Program spotkania przewidywał zajęcia mające na celu rozwinięcie współpracy i autonomii uczniów, co w praktyce oznaczało grę terenową w Toruniu - czyli niebanalny sposób poznania naszego pięknego miasta w atmosferze zabawy, zajęcia typu "team building", które pozwalają przełamać bariery różnorodności kulturowej i językowej, lekcje języka polskiego prowadzone przez uczniów dla naszych gości. Był to również czas poznawania kultury i historii naszego kraju - poprzez niesamowite przeżycie, jakim było spotkanie z Panem Prezydentem Lechem Wałęsą, województwa kujawsko-pomorskiego, które zrealizowane zostało przez wizytę w Urzędzie Marszałkowskim, spotkanie z Panem Marszałkiem, Piotrem Całbeckim, i krótką prezentację na temat naszego rejonu, a także lokalne spotkania - przede wszystkim podczas imprezy pożegnalnej, w czasie której Wójt Gminy Obrowo, pan Andrzej Wieczyński, spotkał się z uczestnikami projektu i powiedział kilka słów na temat naszej Gminy i edukacji.

Zarówno nasi uczniowie jak i nasi goście kończyli ten pełen wrażeń tydzień jednym zdaniem: "Dlaczego tak krótko?". Mamy nadzieję, że wyjechali z naszego kraju pełni pozytywnych wspomnień związanych z gościnnością i życzliwością Polaków, pięknymi okolicami i entuzjastyczną atmosferą spotkania.


LICEUM W DOBRZEJEWICACH
PROMUJE AUTONOMIĘ UCZNIÓW

28052013

Uczniowie dobrzejewickiego Liceum mają możliwość rozwijać swoją autonomię poprzez projekt "Learn to Learn! Devlop You Autonomy in Learning!" w ramach programu Comenius dotowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Nasi uczniowie po raz pierwszy spotkali się ze swoimi kolegami i koleżankami z Rumunii, Grecji, Włoch, Łotwy, Francji i Turcji w listopadzie 2013r. w Stambule. To spotkanie (3-8 listopada 2013) obfitowało w wiele radosnych zajęć, poznawanie niezwykłej kultury kraju goszczącego, a przede wszystkim w zawieranie nowych przyjaźni w jednym z największych miast świata na granicy Europy i Azji. Uczniowie mieli możliwość przez te kilka dni zamieszkać u rodzin tureckich, dzięki czemu poznali tureckie zwyczaje "od kuchni" – doświadczyli tradycyjnej gościnności (a przy okazji poznali tureckie słowo mówiące "dziękuję, jestem już pełny, więcej nie zjem"), a każdego ranka budził ich śpiew muezina nawołującego do modlitwy. Następna wizyta to pobyt we Włoszech w dniach 24.02-01.03.2014r . Wizyta ta była okazją poznania osobowości mieszkańców Italii, systemu szkolnego, a także poznania miasta słynnego z Uniwersytetu , na którym pobierał nauki Mikołaj Kopernik, ale i przepiękną katedrę, w której znajdują się relikwie św. Antoniego patrona zagubionych. W tym czasie podczas pobytu w Wenecji mogliśmy podziwiać Karnawał z tłumami przebierańców w strojach z różnych epok i krajów, a także z charakterystycznymi maskami. Trzecim etapem realizacji projektu była wizyta w dniach 25.04-01.05.2014 małej miejscowości Viecpiebalga w północno-wschodniej Łotwie. Podróżując busem mogliśmy porównać drogi na wschodzie jako odbiegające od naszych pokrytych asfaltem, opustoszałe domostwa i niską gęstość zaludnienia, odwiedziliśmy Rygę , a w drodze powrotnej na kilka godzin zatrzymaliśmy się w Wilnie i odwiedziliśmy Matkę Boską Ostrobramską i uczestniczyliśmy w polskiej mszy św., odbyliśmy spacer ulicami Wilna, gdzie można było często usłyszeć język polski; Na Łotwie spotkaliśmy się z serdecznym przyjęciem gospodarzy, ich niezwykłym patriotyzmem i przywiązaniem do tego co narodowe i regionalne - wizyta w muzeum etnograficznym, w którym mogliśmy poznać uczestnicząc w praktycznych zajęciach wyrób i wypiek chleba, serów, masła, a także odzieży, obrusów i serwetek.

W ramach projektu w każdym kraju codziennie spotykaliśmy się w szkole partnerskiej i mieliśmy możliwość pracować w grupach międzynarodowych - zarówno uczniowie jak i nauczyciele - co pomogło nam wszystkim rozwijać umiejętności językowe i otwartość na inne spojrzenia i poglądy, a uczniom dodatkowo uczyć się autonomii i wzajemnie motywować się do dalszej pracy i współpracy.

Po powrocie nadszedł krótki czas podsumowań, podzielenia się wrażeniami i przeżyciami, który szybko przerodził się w kolejne działania projektowe.

Obecnie po wakacjach intensywnie przygotowujemy się do przyjęcia naszych zagranicznych partnerów już w następnym tygodniu od 22 do 27 września w naszej szkole w Dobrzejewicach . 20 uczniów z Łotwy, Grecji, Rumunii, Włoch, Turcji i Francji przebywać będzie w rodzinach naszych uczniów, a ich 15 nauczycieli w Toruniu. Codziennie jednak jak poprzednio realizowane będą zajęcia edukacyjne w szkole, a po zajęciach spotkania w rodzinach, zajęcia w Muzeum Piernika, Planetarium , Młynie Wiedzy, zwiedzanie Torunia, spotkanie z władzami samorządowymi Województwa Marszałkiem Piotrem Całbeckim, Powiatu Toruńskiego - Starostą Mirosławem Graczykiem, Wójtem Gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim. Na zakończenie planowana jest wycieczka do Gdańska i spotkanie wszystkich uczestników projektu z Prezydentem Lechem Wałęsą, legendą Solidarności, ikoną Wolności i Niepodległości nie tylko Polski, zwiedzanie Gdańska i Europejskiego Centrum Solidarności. (Informacja o spotkaniu z p. L. Wałęsą spotkała się u naszych partnerów z wielką radością i pytaniem, czy na pewno z tym znanym i słynnym w świecie Wałęsą).

Nasz projekt jest ciekawy z wielu perspektyw, ale to, co najistotniejsze to fakt, że nasi licealiści mają możliwość zobaczenia i odnalezienia się w 6 krajach partnerskich projektu jako świadomi, autonomiczni i zmotywowani młodzi ludzie, nieźle władający językiem angielskim.

Z niecierpliwością czekamy wszyscy na przybycie naszych gości w poniedziałek 22 września do Dobrzejewic - Janusz Iwański - Dyrektor GiLO Dobrzejewice .
28052013

Realizacja programu wizyty Partnerów zagranicznych w ramach Comeniusa w Dobrzejewicach i Toruniu uzyskał wsparcie Wójta Gminy Obrowo p.Andrzeja Wieczyńskiego, Powiatu Toruńskiego - p.Mirosława Graczyka Starosty Toruńskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (podziękowanie dla Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Leszka Plucińskiego Radnego Sejmiku Szefa Komisji Budżetu i Finansów).


WIZYTA W DOBRZEJEWICACH
- Projekt Comenius

28052013

Uczestnicy projektu "LEARN TO LEARN! DEVELOP YOUR AUTONOMY IN LEARNING!" realizowanego w ramach programu COMENIUS spotkają się na czwartym spotkaniu roboczym. Tym razem to nasza Szkoła będzie gospodarzem w dniach 22-27 września 2014.


Uczniowie i nauczyciele z naszych krajów partnerskich (Francja, Grecja, Włochy, Łotwa, Rumunia i Turcja) przyjadą do Polski, żeby wspólnie rozwijać umiejętności autonomii i motywacji, poznać kulturę naszego pięknego kraju, rozwijać swoje kompetencje językowe oraz wymienić się dobrymi praktykami w zakresie edukacji.

Z niecierpliwością czekamy na to spotkanie i mamy nadzieję, że nasi Goście doświadczą naszej tradycyjnej, polskiej gościnności!

Linki:
Portal turystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu


Diecezjalna Pielgrzymka III Klas Gimnazjum do Lichenia

Dnia 24 września trzecioklasiści z naszego gimnazjum wezmą udział w tradycyjnej diecezjalnej pielgrzymce klas trzecich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.


Zaproszenie

Dnia 10 września 2014 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie
z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Dnia 1 września 2014r. o godz. 8.15 odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015.
Najpierw Msza Św., a następnie przemarsz do szkoły do sali gimnastycznej.
Powitaliśmy również pierwsze klasy, które rozpoczęły swoją kadencję w gimnazjum.
Galeria 2014/15


Rada pedagogiczna

Dyrektor ZS GiLO zaprasza nauczycieli na Radę Pedagogiczną w dniu 25.08.2014 na godz. 13.00.


WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
2013/2014

Nasze Gimnazjum szkołą sukcesu w 2014r !
Należymy do najlepszych w Województwie Gimnazjów Wiejskich.
Z części matematycznej i przyrodniczej jak w ub.r. stanin 7 !!!

Szkoła miała 5 laureatów i 8 finalistów - nagrodę specjalną Marszałka za I miejsce w Województwie w konkursie z WOS, a także 2 laureatów i 1 finalistę z chemii , 1 laureata i finalistę z biologii oraz 1 laureata z geografii. Szkoła realizuje program międzynarodowej współpracy Comenius ze szkołami z Turcji, Włoch, Łotwy, Grecji, Francji i Rumunii o wartości 20 tys. euro w latach 2013-2015 dla LO;
22-27.09.2014 wizyta partnerów w Dobrzejewicach
Uwaga! Skala staninowa zawiera się w zakresie 1-9 i oznacza ; 1 - stanin najniższy ; 2 -bardzo niski ; 3 - niski ; 4 - niżej średni ; 5 - średni ; 6 - wyżej średni ; 7 - wysoki ; 8 - bardzo wysoki; 9 - najwyższy. W stosunku do roku 2013 w skali staninowej Stanin 7 jest utrzymany z matematyki i przedmiotów przyrodniczych (gratulacje!), spadek z j.polskiego o 1 - Stanin 5 , bez zmian z języka angielskiego – Stanin 5 oraz wos i historii – Stanin 6 . Wynik Gminy Obrowo z przedmiotów przyrodniczych daje 2 miejsce w Województwie( 2013-5m)

wyniki
wyniki
wyniki
wyniki


Nasz Patron


Dzisiaj mamy:
26-10-2014
Godzina:
05:22

Jesteś
gościem tej strony.

Strona została wykonana przy współudziale koła informatycznego działającego przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach