SKŁADANIE PODAŃ O PRZYJĘCIE I TERMINY REKRUTACJI W GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W DOBRZEJEWICACH

I. UCZEŃ UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie do gimnazjum do klasy sportowej, deklaracja i oświadczenie (od 25 kwietnia do 11 maja 2016r. do godz. 15.00)
2. dwie fotografie,
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły,(od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00)
4. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu,(od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00)
5. kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają odpowiednie zaświadczenia,
6. zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań lub innego lekarza uprawnionego. (do 1 września 2017r.)

Wzór druków do oddziału sportowego gimnazjum
Podanie do oddziału sportowego gimnazjum
Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej
Oświadczenie rodzica

II. UCZEŃ UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie do gimnazjum,(od 11 maja do 10 czerwca 2016r. do godz. 15.00)
2. dwie fotografie,
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły, (od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00)
4. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu,(od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00)
5. kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają odpowiednie zaświadczenia,

Wzór podania do gimnazjum
Wzór podania do gimnazjum

III. UCZEŃ UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie do liceum,(od 23 maja do 20 czerwca 2016r. do godz. 15.00)
2. dwie fotografie,(podpisane na odwrocie)
3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub jego poświadczoną kopię (od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00 )
4. zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub jego poświadczoną kopię (od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00)
5. kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają odpowiednie zaświadczenia,
6. karta zdrowia

Wzór podania do liceum
Wzór podania do liceum

Zarządzenie Nr 1/2016
Dyrektora Zespołu Szkół - Gimnazjum i LO
im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów- WERSJA PDF


Nasz Patron


Lekcja


Nr Od Do
1815900
2910955
310051050
410551140
512001245
612551340
713501435
814401525

Dzisiaj mamy:
24-05-2017
Godzina:
12:01

Jesteś
gościem tej strony.

Strona została wykonana przy współudziale koła informatycznego działającego przy Zespole Szkół w Dobrzejewicach